top of page

Udredning af endometriose

Mange oplever af vejen til en endometriosediagnose er lang. Vi har samlet lidt information om hvad kan forventes når man bliver udredt. 

Kilder:

Nielsen, H. S. (2020). Gynækologisk udredning. Sundhed.dk. https://www.sundhed.dk/ borger/patienthaandbogen/undersoegelser/undersoegelser/medicinske-undersoegelser/gynaekologisk-udredning/

Thomsen, H. S. (2020). Ultralydskanning af de indre kvindelige kønsorganer. Sundhed.dk. https://www.sundhed.dk/borger/patienthaandbogen/undersoegelser/undersoegelser/ultralyd/ultralydskanning-af-de-indre-kvindelige-koensorganer-gynaekologisk-ultralyd/

bottom of page